smartCATALONIA

SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte d’Smart City a escala de país per dur a terme un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplegui iniciatives Smart a tot el territori.

SmartCAT té com a objectiu convertir Catalunya en un “Smart Country” de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

L’estratègia SmartCAT, coordinada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Presidència amb la col·laboració de tots els departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha estructurat les seves prioritats al voltant dels àmbits d’actuació següents: Smart Government, Smart Economy i Smart Territory.